مژده که ایام غم نخواهد ماند

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند    

   چنان نماند،چنین نیز نخواهد ماند

چه جای شکر وشکایت ز نقش نیک و بد است 

   چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سال نو (اغاز تحولی بزرگ) مبارک ا


/ 0 نظر / 12 بازدید