اطلاع رسانی …

 

انجمن های دوازده قدمی سر آغاز و منشاء بهبودی و رسیدن به معنویات را در خود دارد .
این انجمن ها که در ابتدا جهت منع مصرف الکل در دنیا توسط یک شخص عادی راه اندازی گردید ، اکنون بیشتر از دویست و پنجاه گرایش مختلف دارد که اعضاء عضو آن توسط راهکارهایی که با یدیگر در میان می گذارند توانسته اند بر مشکلات بزرگشان غلبه کنند.
این انجمن ها شامل :
الکلی های گمنام
معتادان گمنام
خانواده های الکلی ها(النان)
خانواده های معتادان(نارانان)
فرزندان جوان الکلی ها(الاتین)
فرزندان جوان معتادان(ناراتین)
جنسی ها(س.ک.سی) های گمنام
وابستگان و همبستگان متقابل
بدهکاران گمنام
پر خوران گمنام
نیکوتینی های گمنام
طلاقی های گمنام
طلاقی های متفق القول
WANA
جامعه ماتاچین
مردم عادی
دختران بی لی تیس
قمار بازان گمنام
چکی های گمنام
ایوان امن
سیاستمداران گمنام
و ....
می باشد که همگی آنها هدفشان رساندن انسان به درجه متعالی از خلقت و درک زندگی بهتر همراه با ابعاد روحانی آن می باشد ...
.
باشد که در این راه بتوانیم خدمتی هر چند کوچک به جامعه نوپای دوازده قدم (فارسی زبان) در اقسی نقاط دنیا بنمائیم ...
.

/ 0 نظر / 27 بازدید