کلید پیشگیری از اعتیاد جوانان در دست والدین است

 


نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد فرزندان کلیدی است به طوری که تنها والدین هستند که بر رفتارهای پر خطر جوانان و نوجوانان خود نظارت کامل دارند و با توجه به تغییرات حالات رفتاری پی به مصرف مواد مخدر در آنها می برند.

دکتر احسان مسعودی، روانپزشک به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: همه والدین از خطرهای در کمین نشسته فرزندانشان نگرانند، این خطرها شامل اعتیاد و شکست تحصیلی، فعالیت های غیر قانونی، پیشامدهای ناگواری جنسی، ناامیدی منجر به خودکشی قربانی، خشونت و فعالیت های غیرقانونی است که اگر والدین به نشانه های هشدار دهنده سوء مصرف مواد در جوانان توجه کنند از اعتیاد پیشگیری می شود.

وی افزود: بسیاری از جوانان هدف از مصرف مواد اعتیاد آور را گریز از مشکلات و خودداری از روبرو شدن با ناراحتی ها، کاهش عصبانیت، ایجاد حس اعتماد به نفس و قدرت، ‌تنش و تسکین درد، از بین بردن افسردگی و فرار از مشکلات روحی روانی افراد خانواده و جامعه عنوان می کنند.

این روانپزشک تصریح کرد: والدین نشانه های مصرف مواد را به عنوان رفتار عادی دوره نوجوانی نادیده می گیرند اما دم دمی مزاجی، پرخاشگری، توجه نکردن به گفته های والدین، دوستی با افراد ناباب از اثرات مصرف مواد و تغییرات رفتاری دوره نوجوانی است.

وی درمورد نشانه های غیر مستقیم احتمال مصرف مواد مخدر در نوجوانان گفت: رفتارهای غیر قابل پیش بینی، عدم همکاری در خانه، رفتار فریب کارانه، تغییر ظاهر، نداشتن تمرکز، فراموشی و بی نظمی، فرار و امتناع از روبرو شدن با مسائل مورد علاقه والدین و بی علاقگی به درس خواندن از جمله نشانه های غیر مستقیم است که باید توجه خاصی به آنها شود.

وی در زمینه های شیوه رفتار والدین در برابر مشاهده نشانه های اعتیاد فرزندان تصریح کرد: در مقابل سوال نوجوان که درباره مصرف مواد از والدین پرسیده می شود نباید با حالت خصمانه و پرخاش جواب داد، ‌مشاوره گرفتن از یک روانشناس، ابراز محبت به نوجوان و یادآوری جنبه های مثبت جوانان می تواند در پیشگیری از مصرف مواد در فرزندان موثر باشد.

/ 0 نظر / 88 بازدید