پروردگارا!

 

مناجات با خدا

(پروردگارا....)

 

 

خدایا! با دلی مطمئن به تو امید بسته ام

 

خدایا ! ای که به تو بی نیاز شوند و از تو بی نیاز نباشند.

 

از سر شور و شوق ، آهنگ تو کرده ام

 

وبا دلی مطمئن ، به تو امید بسته ام

 

تمنای من از تو هر چند زیاده باشد،

 

در برابر غنای تو ناچیز و اندک است،

 

که دست عطایت از هر دستی گشاده تر و برتر است.....

 

پروردگارا!

روزی خوردن ، از دست تو

با حلاوت است و نشستن بر خوان تو با عزت.

 

(( ما را محتاج غیر خود مکن...))

 

رحمانا!

تو را شکر می گزارم بر سرنوشتی نیک ، که برایم رقم زده ای

 

و بر بدی ها یی ، که از پیش پایم برداشته ای.

 

پس نصیبم را از مهربانی ات ، به مواهب این جهان و آنچه در آن است ،

محدودد و منحصر مکن...

 

ارادتمند شما

/ 0 نظر / 52 بازدید