ترک اعتیاد چند روزه مبنای علمی ندارد

۲۷ بهمن ۱۳۹۰

قائم مقام سازمان نظام پزشکی نسبت به درمان‌های قاچاق و غیرقانونی اعتیاد هشدار داد و گفت: ترک اعتیاد چند روزه مبنای علمی ندارد.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در یازدهمین همایش علمی - کاربردی پزشکان عمومی کشور با اشاره به اهمیت مبحث اعتیاد و درمان آن در کشور گفت: به دلیل اهمیت این موضوع، مبحث اعتیاد به عنوان یک برنامه اصلی در برنامه‌های آموزشی پزشکان عمومی کشور گنجانده شد.

وی با اشاره به خطر مواد مخدر صنعتی و شبه صنعتی، گفت: در بحث اعتیاد چند اتفاق مهم در کشور در حال وقوع است؛ وجود مواد مخدر صنعتی و شبه صنعتی، نوع مصرف و همچنین سن اعتیاد در کشور در حال تغییر است. الگوی اعتیاد در کشور در حال دگردیسی است. زنان و دختران جوان از گروه‌های آسیب پذیر در مواد مخدر جدید هستند.

زالی با اشاره به فعالیت مراکز ترک اعتیاد، گفت: بسیاری از مراکز ترک اعتیاد توسط پزشکان عمومی اداره می‌شود که کاری بسیار مهم است. نگرش به بیماران معتاد نباید اعتیادگونه باشد. همچنین برخورد با این بیماران نباید از سر شفقت و ترحم باشد. در بحث درمان اعتیاد متانت لازم از سوی بیمار، خانواده وی، پزشک و دیگر درمانگران بسیار مهم است؛ چرا که فرایندهای ایجاد شده در مغز فرایندهای ماندگاری هستند و ترک اعتیاد چند روزه مبنای علمی و معنایی ندارد. درمان اعتیاد زمان‌بر است و باید جنبه‌های فیزیکی، روانشناختی، روانی، اجتماعی اقتصادی را در نظر گرفت.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در درمان اعتیاد مبحث روانشناسی از جایگاه مهمی برخوردار است؛ چرا که بسیاری از این بیماران به دلایل روانی به سمت اعتیاد رفته‌اند و نباید این موضوع مورد غفلت واقع شود. پس از درمان نیز بیمار نباید رها شود.

وی تاکید کرد: در درمان اعتیاد استفاده از ظرفیت‌های خانواده و اجتماع بسیار مهم است. به شغل بیماران درمان شده اعتیاد نیز باید توجه ویژه شود. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی برای 25 هزار نفر از معتادانی که با همت پزشکان درمان شده‌اند، شغل مناسبی ایجاد شده است. در مجموع در درمان اعتیاد باید از ظرفیت‌های غیردارویی مانند ورزش بویژه ورزش‌های جمعی و تیمی استفاده لازم صورت گیرد.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی سم زدایی را دروازه ورود به درمان اعتیاد عنوان کرد و گفت: در درمان اعتیاد متاسفانه پدیده شارلاتانیزم وجود دارد. بسیاری از درمان‌های ترک اعتیاد قاچاق و غیرقانونی است و درمان‌های گیاهی ترک اعتیاد نیز مطرح شده‌اند. این در حالی است که برخی اسانس‌ها مانند زردچوبه به مواد اضافه می‌کنند و تحت عنوان درمان گیاهی اعتیاد معرفی می‌کنند. جامعه باید توسط پزشکان آگاه سازی شود.

ترک اعتیاد چند روزه مبنای علمی ندارد

۲۷ بهمن ۱۳۹۰

قائم مقام سازمان نظام پزشکی نسبت به درمان‌های قاچاق و غیرقانونی اعتیاد هشدار داد و گفت: ترک اعتیاد چند روزه مبنای علمی ندارد.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در یازدهمین همایش علمی - کاربردی پزشکان عمومی کشور با اشاره به اهمیت مبحث اعتیاد و درمان آن در کشور گفت: به دلیل اهمیت این موضوع، مبحث اعتیاد به عنوان یک برنامه اصلی در برنامه‌های آموزشی پزشکان عمومی کشور گنجانده شد.

وی با اشاره به خطر مواد مخدر صنعتی و شبه صنعتی، گفت: در بحث اعتیاد چند اتفاق مهم در کشور در حال وقوع است؛ وجود مواد مخدر صنعتی و شبه صنعتی، نوع مصرف و همچنین سن اعتیاد در کشور در حال تغییر است. الگوی اعتیاد در کشور در حال دگردیسی است. زنان و دختران جوان از گروه‌های آسیب پذیر در مواد مخدر جدید هستند.

زالی با اشاره به فعالیت مراکز ترک اعتیاد، گفت: بسیاری از مراکز ترک اعتیاد توسط پزشکان عمومی اداره می‌شود که کاری بسیار مهم است. نگرش به بیماران معتاد نباید اعتیادگونه باشد. همچنین برخورد با این بیماران نباید از سر شفقت و ترحم باشد. در بحث درمان اعتیاد متانت لازم از سوی بیمار، خانواده وی، پزشک و دیگر درمانگران بسیار مهم است؛ چرا که فرایندهای ایجاد شده در مغز فرایندهای ماندگاری هستند و ترک اعتیاد چند روزه مبنای علمی و معنایی ندارد. درمان اعتیاد زمان‌بر است و باید جنبه‌های فیزیکی، روانشناختی، روانی، اجتماعی اقتصادی را در نظر گرفت.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در درمان اعتیاد مبحث روانشناسی از جایگاه مهمی برخوردار است؛ چرا که بسیاری از این بیماران به دلایل روانی به سمت اعتیاد رفته‌اند و نباید این موضوع مورد غفلت واقع شود. پس از درمان نیز بیمار نباید رها شود.

وی تاکید کرد: در درمان اعتیاد استفاده از ظرفیت‌های خانواده و اجتماع بسیار مهم است. به شغل بیماران درمان شده اعتیاد نیز باید توجه ویژه شود. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی برای 25 هزار نفر از معتادانی که با همت پزشکان درمان شده‌اند، شغل مناسبی ایجاد شده است. در مجموع در درمان اعتیاد باید از ظرفیت‌های غیردارویی مانند ورزش بویژه ورزش‌های جمعی و تیمی استفاده لازم صورت گیرد.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی سم زدایی را دروازه ورود به درمان اعتیاد عنوان کرد و گفت: در درمان اعتیاد متاسفانه پدیده شارلاتانیزم وجود دارد. بسیاری از درمان‌های ترک اعتیاد قاچاق و غیرقانونی است و درمان‌های گیاهی ترک اعتیاد نیز مطرح شده‌اند. این در حالی است که برخی اسانس‌ها مانند زردچوبه به مواد اضافه می‌کنند و تحت عنوان درمان گیاهی اعتیاد معرفی می‌کنند. جامعه باید توسط پزشکان آگاه سازی شود.

۲۷ بهمن ۱۳۹۰

قائم مقام سازمان نظام پزشکی نسبت به درمان‌های قاچاق و غیرقانونی اعتیاد هشدار داد و گفت: ترک اعتیاد چند روزه مبنای علمی ندارد.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در یازدهمین همایش علمی - کاربردی پزشکان عمومی کشور با اشاره به اهمیت مبحث اعتیاد و درمان آن در کشور گفت: به دلیل اهمیت این موضوع، مبحث اعتیاد به عنوان یک برنامه اصلی در برنامه‌های آموزشی پزشکان عمومی کشور گنجانده شد.

وی با اشاره به خطر مواد مخدر صنعتی و شبه صنعتی، گفت: در بحث اعتیاد چند اتفاق مهم در کشور در حال وقوع است؛ وجود مواد مخدر صنعتی و شبه صنعتی، نوع مصرف و همچنین سن اعتیاد در کشور در حال تغییر است. الگوی اعتیاد در کشور در حال دگردیسی است. زنان و دختران جوان از گروه‌های آسیب پذیر در مواد مخدر جدید هستند.

زالی با اشاره به فعالیت مراکز ترک اعتیاد، گفت: بسیاری از مراکز ترک اعتیاد توسط پزشکان عمومی اداره می‌شود که کاری بسیار مهم است. نگرش به بیماران معتاد نباید اعتیادگونه باشد. همچنین برخورد با این بیماران نباید از سر شفقت و ترحم باشد. در بحث درمان اعتیاد متانت لازم از سوی بیمار، خانواده وی، پزشک و دیگر درمانگران بسیار مهم است؛ چرا که فرایندهای ایجاد شده در مغز فرایندهای ماندگاری هستند و ترک اعتیاد چند روزه مبنای علمی و معنایی ندارد. درمان اعتیاد زمان‌بر است و باید جنبه‌های فیزیکی، روانشناختی، روانی، اجتماعی اقتصادی را در نظر گرفت.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در درمان اعتیاد مبحث روانشناسی از جایگاه مهمی برخوردار است؛ چرا که بسیاری از این بیماران به دلایل روانی به سمت اعتیاد رفته‌اند و نباید این موضوع مورد غفلت واقع شود. پس از درمان نیز بیمار نباید رها شود.

وی تاکید کرد: در درمان اعتیاد استفاده از ظرفیت‌های خانواده و اجتماع بسیار مهم است. به شغل بیماران درمان شده اعتیاد نیز باید توجه ویژه شود. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی برای 25 هزار نفر از معتادانی که با همت پزشکان درمان شده‌اند، شغل مناسبی ایجاد شده است. در مجموع در درمان اعتیاد باید از ظرفیت‌های غیردارویی مانند ورزش بویژه ورزش‌های جمعی و تیمی استفاده لازم صورت گیرد.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی سم زدایی را دروازه ورود به درمان اعتیاد عنوان کرد و گفت: در درمان اعتیاد متاسفانه پدیده شارلاتانیزم وجود دارد. بسیاری از درمان‌های ترک اعتیاد قاچاق و غیرقانونی است و درمان‌های گیاهی ترک اعتیاد نیز مطرح شده‌اند. این در حالی است که برخی اسانس‌ها مانند زردچوبه به مواد اضافه می‌کنند و تحت عنوان درمان گیاهی اعتیاد معرفی می‌کنند. جامعه باید توسط پزشکان آگاه سازی شود.

تابناک

/ 0 نظر / 20 بازدید