هرچه دل تنگت میخواهد بگو..

کمک

یکی از راه های ایجاد آرامش ، خالی کردن ذهن و... به مشارکت گذاشتن حرفهای مانده در دل مان است . نوشتن آن نیز مفید میباشد.

سوال ، صحبت خودمانی ، راز ، از هر چه دوست دارید بنویسید ، وحتما ذکر کنید که میخواهید همگان ببینند یا خیر ، تا مبادا نشر آن باعث ناراحتی شخصی ، نشود...

دوستتان دارم ...

/ 0 نظر / 23 بازدید