# مواد_مخدر

اعتیاد و آنچه در مورد اعتیاد باید دانست .

عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاداعتیاد یک بیماری زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی است عوامل متعددی در ایدئولوژی سوء مصرف ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 202 بازدید